• contact-header-de-peinder.jpg
  • specialist in sportvelden
  • kwalitatieve, duurzame manier van werken
  • flexibel inzetbaar personeel

Duurzaam ondernemen is als een rode draad binnen De Peinder B.V. Bij het nemen van beslissingen over nieuwe investeringen kijken wij altijd naar de nieuwste ontwikkelingen op diverse punten zoals: 

  • Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine/auto;
  • Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten en systemen;
  • Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het verbruik van de machines/voertuigen;
  • Onderzoeken van mogelijkheden om de CO₂ uitstoot van de bedrijfslocatie te verminderen.

Zo blijven we als bedrijf continu op zoek naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende uitstoot te verlagen.

Bij aanschaf van zowel nieuwe voertuigen als machines binnen ons park, proberen wij altijd indien mogelijk de nieuwste en schoonste variant van de verbrandingsmotor toe te passen. Waar mogelijk bekijken we de optie om over te schakelen op synthetische brandstoffen zodat we daar een reductie van onze uitstoot mee behalen tot wel 89% ! Deze keuze passen wij indien mogelijk toe omdat dat voor ons een mooi alternatief is voor elektrisch rijden. Elektrisch rijden is voor De Peinder B.V. eigenlijk niet van toepassing, dit o.a. doordat we grote afstanden overbruggen met in de meeste gevallen zware aanhangers en voertuigen en/of belading.

CO₂-prestatieladder

De Peinder B.V. is in het bezit van de certificering op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.
De Peinder B.V. heeft als doelstelling om de CO₂-uitstoot o.b.v. het omzetpercentage te reduceren met 10% in 2024.

SKAO

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder, kijk op https://www.skao.nl/

Beleidsverklaring

Nieuwsbrieven

Sector- en ketelinitiatief 

Energiemanagementplan

Co2 footprint 

Scroll naar boven