« Terug

Zo onderhoud je sportvelden met steenmeel

DePeinder_Zo onderhoud je sportvelden met steenmeel_3.jpg30 mrt

De gemeente Velsen durfde het als eerste aan. Vier jaar geleden gingen ze met De Peinder in zee om hun 26 sportvelden te onderhouden met gesteentemeel. En met succes. Het gras groeit regelmatiger, het bodemleven is verbeterd, het gras wordt minder aangetast door engerlingen, de beworteling is verbeterd, de grasmat is stabieler, er groeit een stuk minder onkruid en de speeltijd van de sportvelden is toegenomen. Alleen maar positieve resultaten. Hoe gaat het onderhoud van sportvelden met gesteentemeel in zijn werk?

Analyse van de bodem en transport gesteentemeel

André de Peinder en Patrick de Peinder, eigenaren van De Peinder en projectleider sport Timo Laan hebben zich gespecialiseerd in het onderhoud van sportvelden met steenmeel. “Als eerste laten we de sportvelden intensief bemonsteren en analyseren adviesbureaus, zoals Carpay Advies en Biogeoloog, de bodem om te bepalen welke soort en hoeveel gesteentemeel het sportveld nodig heeft. Aan de hand daarvan bepalen we ook welke (organische) meststoffen het gras nog extra nodig heeft. Vervolgens laten we het gesteentemeel transporteren vanuit Duitsland of Italië. Gesteentemeel komt namelijk uit bergachtige gebieden en wordt dus niet in Nederland geproduceerd”, zegt Timo.

Patrick: “Voor goed onderhoud aan grassportvelden, moeten we altijd het weer in de gaten houden. Het veld mag niet te droog zijn en niet te nat”.

Neem contact op

Sportveldonderhoud

Na het onderzoek, dat zo’n vier weken duurt, kan het steenmeel het beste in de winter of vroege voorjaar worden aangebracht. Tijdens de zogenaamde zomerstop volgt het grootonderhoud aan de sportvelden. In deze rustperiode worden de sportvelden zo min mogelijk gebruikt. Zoals bij sportveldbeheerders bekend, is dit een drukke en korte periode waarin veel moet gebeuren. Herstel en/of verbetering van de grasmatten moet hiervan het resultaat zijn. Patrick: “Bij het grootonderhoud wordt er kort gemaaid, gewiedegd, geverticuteerd, geveegd, recyclegedressd, gras geschoren, doelgebieden opgeknapt, grond gedressed, gevertidraind, gesleept, bemest en doorgezaaid. Soms worden velden volledig gerenoveerd. Al deze werkzaamheden moeten binnen een paar weken tijd gebeuren.”

Gesteentemeel uitstrooien

“Diverse gesteentemeelsoorten zijn te fijn om met de kunstmeststrooier te strooien, en de in de landbouw gebruikte kalkstrooiers zijn te groot voor de sportvelden. Om deze gesteentemeelsoorten toch goed op te brengen, vermengen we ze met zand en maken het mengsel licht vochtig. De poeder blijft aan het zand plakken, waardoor het mengsel goed is en gelijkmatig kan worden verspreid”, zegt Timo. “Het vertidrainen met dunne pennen of prikrollen vormt een goede combinatie met het aanbrengen van gesteentemeel.”

Neem contact op

Weersomstandigheden bij sportveldonderhoud

“Voor goed onderhoud aan grassportvelden, moeten we altijd het weer in de gaten houden. Het veld mag niet te droog zijn en niet te nat”, zegt Patrick. “We zijn hierover altijd heel open naar de klanten toe. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Soms moeten we vanwege de weers- of veldomstandigheden een afspraak afzeggen, wat natuurlijk niet leuk is. Maar dan maken we duidelijk dat we allen naar hetzelfde doel toewerken: een mooi en kwalitatief goed bespeelbaar sportveld.”

Neem contact op

« Terug

Scroll naar boven